Matky


Včelí matky odchovávám přímo v 5ti rámkových plodových oddělcích 448×159 nebo 39×24.ŽÁDNÉ SMETENCE!! Po oplození provedu rychlou kontrolu na přítomnost matky po snubním proletu a následně ji nechám v klidu rozklást. Poté dochází k výběru kvalitních matek určených k prodeji s oddělkem, nebo samostatně. Matky značím barvou, která odpovídá danému roku.

Chovný materiál používám pouze od inseminovaných matek Singer, které pro chovné účely každoročně kupuji v PV Liběchov.

Včelstva s těmito matkami jsou mírná, klidná a nerojivá. V jarním období se vyznačují rychlým rozvojem. Vyznačují se i uceleným obsedáním celých plástů.

Matky - F1 singer

PRO ROK 2022 OBJEDNÁVKY NEPŘIJÍMÁM.